Invertterin johdot meiltä mittatilaustyönä!

Invertterin asennuksessa yksi usein esiintyvä ongelma on johdot. Invertterin mukana tulee usein lyhyehköt ja muutenkin ehkä vaatimattomat johdot, jolloin tulee tarve saada pidemmät ja paremmat johdot. Johtojen tekeminen toki onnistuu kätevältä asentajalta itsekin, mutta asiallisten johtojen tekeminen vaatii erikoistyökaluja esim. liittimien luotettavaan puristamiseen johtoon.Tämän vuoksi olemme tuoneet verkkokauppaamme mahdollisuuden tilata johdot halutun pituisina ja sopivilla liittimillä varustettuina. Ja tietysti plus-johtoon saa valittua sopivan sulakkeen.

Nyt on tarjolla 35 mm² johtoa, mutta tarpeen mukaan lisäämme vaihtoehtoja ja myöskin liitinvalikoimaa on mahdollista laajentaa.Johdot löytyvät verkkokauppamme osastosta inverttereiden lisävarusteet: https://www.valtekno.fi/…/invert…/lisavarusteet-invertterit/

Toimitusaika pyritään pitämään muutamassa arkipäivässä.

Uudet invertterit

Invertteri 1500W

Lopultakin meillä on taas tarjolla edullisia siniaaltoinverttereitä. Koronan aiheuttamien toimitusvaikeuksien vuoksi jouduimme vaihtamaan valmistajaa ja nyt on ensimmäinen erä saapunut uudelta valmistajalta. Testaamme aina uudet tuotteet ennen myyntiin laittamista ja nyt voimme hyvillä mielin kertoa, että nämä uudet invertterit täyttävät odotuksemme kaikilta osin: siniaalto on puhdasta, luvattu tehoarvo on realistinen ja laitteet vaikuttavat huolellisesti rakennetuilta.

Tässä lyhyt videonpätkä tuotteesta:

Laitteiden valmistaja on nimeltään SolarVerTech, josta käytämme lyhennettä SVT.

Tietoa inverttereistä

Invertteri 2000W siniaalto
Invertteri 2000W siniaalto

Käy tutustumassa invertterivalikoimaamme: https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote-osasto/invertterit/

Asiaa inverttereistä videomuodossa:

Invertterit ovat yleistyneet viimeaikoina huomattavasti. Tähän on syynä ihmisten halu käyttää kodista tuttuja 230 V -verkkovirtalaitteita myös matkailuautoissa, -vaunuissa, veneissä ja sähköttömissä mökeissä. Lisäksi laitteiden tekninen kehitys ja alentuneet hinnat ovat lisänneet suosiota. Invertterin valinnassa kannattaa huomioida muutama seikka, joita seuraavassa käsittelen.

Invertterin tyyppi ja jännite

Invertterit voidaan jakaa seuraaviin kolmeen tyyppiin sen tuottaman verkkovirran laadun mukaan:

  • Siniaalto: Kaikista paras vaihtoehto, tuottaa samanlaista sähköä kuin saadaan kotipistorasiasta.
  • Modifioitu siniaalto: Lähes samanlaatuinen sähkö kuin kotona, lähes kaikki laitteet toimivat ongelmitta.
  • Kanttiaalto: Halvin vaihtoehto. Välttämättä kaikki laitteet eivät toimi.

Suosittelemme siniaaltoinvertteriä, koska silloin kaikki laitteet toimivat ongelmitta. Lisäksi hintaero muihin tyyppeihin verrattuna on kaventunut huomattavasti.

Näiden tyyppien lisäksi on huomioitava, että invertterin jännite on oikea omalle akkujärjestelmälle. Yleisimmät jännitteet ovat 12 ja 24 V. Lisäksi suuremmissa järjestelmissä on suurempia jännitteitä. Meidän invertterit ovat pääsääntöisesti 12 V, joka on matkailukulkuneuvoissa yleisin jännite.

Invertterin teho

Mainokset lupaavat inverttereille suuria tehoja ja toki useimmat nämä lupaukset täyttävätkin. Mutta vain optimaalisissa olosuhteissa, eli akkukapasiteetin ollessa riittävä ja akkujen ollessa täynnä. Lisäksi akkujen ja invertterin välisten johtojen tulee olla riittävän paksut ja lyhyet häviöiden minimoimiseksi. Yleisin syy toimimattomuuteen on akun riittämätön kapasiteetti ja siitä aiheutuva jännitteen liiallinen putoaminen, jolloin invertteri kytkeytyy pois toiminnasta.

Invertteriä valitessa tulee miettiä, mitä laitteita sillä halutaan käyttää ja katsoa näiden laitteiden tyyppikilvistä vaadittu teho. Seuraavassa on kerrottu karkeasti eri invertterin tehoille sopivia käyttötarkoituksia:

  • alle 500 W: läppäreiden yms. akkujen lataus. Televisio ja muut viihdelaitteet. Valaistus.
  • 500-1500 W: edellisten lisäksi esim. pieni kahvinkeitin, pieni mikroaaltouuni. Pienet keittiökoneet, esim. sähkövatkain.
  • 1500-2500 W: edellisten lisäksi normaalit kahvinkeittimet, mikroaaltouunit ja jopa vedenkeittimet .

Käytössä pitää huomioida, että yleensä esim. kahvinkeitintä ja mikroaaltouunia ei voida käyttää samaan aikaan invertterillä.

Invertterin asennus

Invertteri kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle akkua, jolloin häviöt tasavirtajohdoissa minimoidaan. Invertteri tulee asentaa kiinteästi ja niin, ettei sen ympärillä pyöri tavaroita, jotka voivat aiheuttaa oikosulun. Lisäksi lasten ja lemmikkieläinten pääsy invertterin luo tulisi estää. Muista, että invertteristä voi saada pahimmillaan erittäin vaarallisen sähköiskun!

Kytkennöissä tulee noudattaa ohjekirjaa. 12 ja 24 voltin asennukset eivät ole luvanvaraisia, mutta niissäkin on noudatettava suurta huolellisuutta esim. tulipalovaaran ehkäisemiseksi. Jos invertterin yhteyteen tehdään kiinteitä 230 V-asennuksia, niin silloin ne ovat sähköalan ammattilaisen tehtäviä.

Lähes kaikkiin inverttereihin on saatavilla etäohjauspaneeli, josta saadaan invertteri päälle ja pois. Tämä kannattaa asentaa etenkin jos invertteri on hankalasti tavoitettavassa paikassa. Invertteri kannattaa sammuttaa aina kun sitä ei käytetä, koska se vie lepotilassakin jopa 1 A virtaa ja tyhjentää akkua näin turhaan.

Akulta invertterille menevään plus-johtoon tulee asentaa sulake lähelle akun napaa. Sulake mitoitetaan seuraavasti:

Invertterin nimellisteho (W) jaetaan akun nimellisjännitteellä (V), jolloin saadaan invertterin käyttämä nimellisvirta (A). Tulos kerrotaan 1,5:llä ja valitaan seuraava suurempi sulakekoko.

Esim. 1500 W invertteri ja 12 V akku: 1500 W / 12 V = 125 A. Kerrotaan 125 A x 1,5 = 187,5 A. Valitaan seuraava suurempi sulakekoko, eli 200 A.

Akkujohtojen tulee olla poikkipinta-alaltaan riittävän suuria, jotta vältytään suurilta jännitehäviöiltä ja johtojen liialliselta kuumenemiselta. Verkkokaupastamme voi tilata mittatilaustyönä valmistetut, oikean pituiset ja laadukkaat johdot.

Akku

Akuksi kannattaa valita ns. vapaa-ajan akku, joka kestää syväpurkauksia hyvin. Lisäksi se on huoleton asennuksen ja käytön suhteen. Paras ratkaisu on laittaa invertterille oma akku, jolloin sen käyttö ei tyhjennä sellaista akkua, johon on kytketty kriittisiä toimintoja, esim. lämmitys tai auton käynnistys.

Kapasiteetin suhteen tulee muistaa, että ilmoitettu Ah-lukema on viitteellinen ja yleensä todellinen kapasiteetti on n. 60 % ilmoitetusta.

Laskuesimerkki:
Akun ilmoitettu kapasiteetti: 100 Ah
Todellinen kapasiteetti: 60 Ah
Käytetään invertterillä kahvinkeitintä, jonka ottoteho on 1000 W.
Koska invertterin hyötysuhde on n. 90 %, kerrotaan ottoteho 1,1:llä
Invertterin tarvitsema teho on tällöin 1100 W
Tällöin akusta otettava virta on n. 92 A (1100 W / 12 V)
Akku kestäisi tällöin 60 Ah / 92 A = 0,65 tuntia = 39 minuuttia