Hymerin ulkopöytä takatallissa

Isoon takatalliin mahtuu paljon tavaraa, kunhan vain organisoidaan tavarat hyvin. Eli kaikille jatkuvasti mukana kulkeville tavaroille on oma paikkansa. Tässä videossa esitellään ulkopöydän säilytyspaikkaa takatallissa.

Tietoa inverttereistä

Invertteri 2000W siniaalto
Invertteri 2000W siniaalto

Käy tutustumassa invertterivalikoimaamme: https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote-osasto/invertterit/

Invertterit ovat yleistyneet viimeaikoina huomattavasti. Tähän on syynä ihmisten halu käyttää kodista tuttuja 230 V -verkkovirtalaitteita myös matkailuautoissa, -vaunuissa, veneissä ja sähköttömissä mökeissä. Lisäksi laitteiden tekninen kehitys ja alentuneet hinnat ovat lisänneet suosiota. Invertterin valinnassa kannattaa huomioida muutama seikka, joita seuraavassa käsittelen.

Invertterin tyyppi ja jännite

Invertterit voidaan jakaa seuraaviin kolmeen tyyppiin sen tuottaman verkkovirran laadun mukaan:

  • Siniaalto: Kaikista paras vaihtoehto, tuottaa samanlaista sähköä kuin saadaan kotipistorasiasta.
  • Modifioitu siniaalto: Lähes samanlaatuinen sähkö kuin kotona, lähes kaikki laitteet toimivat ongelmitta.
  • Kanttiaalto: Halvin vaihtoehto. Välttämättä kaikki laitteet eivät toimi.

Suosittelemme siniaaltoinvertteriä, koska silloin kaikki laitteet toimivat ongelmitta. Lisäksi hintaero muihin tyyppeihin verrattuna on kaventunut huomattavasti.

Näiden tyyppien lisäksi on huomioitava, että invertterin jännite on oikea omalle akkujärjestelmälle. Yleisimmät jännitteet ovat 12 ja 24 V. Lisäksi suuremmissa järjestelmissä on suurempia jännitteitä. Meidän invertterit ovat pääsääntöisesti 12 V, joka on matkailukulkuneuvoissa yleisin jännite.

Invertterin teho

Mainokset lupaavat inverttereille suuria tehoja ja toki useimmat nämä lupaukset täyttävätkin. Mutta vain optimaalisissa olosuhteissa, eli akkukapasiteetin ollessa riittävä ja akkujen ollessa täynnä. Lisäksi akkujen ja invertterin välisten johtojen tulee olla riittävän paksut ja lyhyet häviöiden minimoimiseksi. Yleisin syy toimimattomuuteen on akun riittämätön kapasiteetti ja siitä aiheutuva jännitteen liiallinen putoaminen, jolloin invertteri kytkeytyy pois toiminnasta.

Invertteriä valitessa tulee miettiä, mitä laitteita sillä halutaan käyttää ja katsoa näiden laitteiden tyyppikilvistä vaadittu teho. Seuraavassa on kerrottu karkeasti eri invertterin tehoille sopivia käyttötarkoituksia:

  • alle 500 W: läppäreiden yms. akkujen lataus. Televisio ja muut viihdelaitteet. Valaistus.
  • 500-1500 W: edellisten lisäksi esim. pieni kahvinkeitin, pieni mikroaaltouuni. Pienet keittiökoneet, esim. sähkövatkain.
  • 1500-2500 W: edellisten lisäksi normaalit kahvinkeittimet, mikroaaltouunit ja jopa vedenkeittimet ja pölynimurit.

Käytössä pitää huomioida, että yleensä esim. kahvinkeitintä ja mikroaaltouunia ei voida käyttää samaan aikaan invertterillä.

Invertterin asennus

Invertteri kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle akkua, jolloin häviöt tasavirtajohdoissa minimoidaan. Invertteri tulee asentaa kiinteästi ja niin, ettei sen ympärillä pyöri tavaroita, jotka voivat aiheuttaa oikosulun. Lisäksi lasten ja lemmikkieläinten pääsy invertterin luo tulisi estää. Muista, että invertteristä voi saada pahimmillaan erittäin vaarallisen sähköiskun!

Kytkennöissä tulee noudattaa ohjekirjaa. 12 ja 24 voltin asennukset eivät ole luvanvaraisia, mutta niissäkin on noudatettava suurta huolellisuutta esim. tulipalovaaran ehkäisemiseksi. Jos invertterin yhteyteen tehdään kiinteitä 230 V-asennuksia, niin silloin ne ovat sähköalan ammattilaisen tehtäviä.

Lähes kaikkiin inverttereihin on saatavilla etäohjauspaneeli, josta saadaan invertteri päälle ja pois. Tämä kannattaa asentaa etenkin jos invertteri on hankalasti tavoitettavassa paikassa. Invertteri kannattaa sammuttaa aina kun sitä ei käytetä, koska se vie lepotilassakin jopa 1 A virtaa ja tyhjentää akkua näin turhaan.

Akku

Akuksi kannattaa valita ns. vapaa-ajan akku, joka kestää syväpurkauksia hyvin. Lisäksi se on huoleton asennuksen ja käytön suhteen. Paras ratkaisu on laittaa invertterille oma akku, jolloin sen käyttö ei tyhjennä sellaista akkua, johon on kytketty kriittisiä toimintoja, esim. lämmitys tai auton käynnistys.

Kapasiteetin suhteen tulee muistaa, että ilmoitettu Ah-lukema on viitteellinen ja yleensä todellinen kapasiteetti on n. 75 % ilmoitetusta.

Laskuesimerkki:
Akun ilmoitettu kapasiteetti: 100 Ah
Todellinen kapasiteetti: 75 Ah
Käytetään invertterillä kahvinkeitintä, jonka ottoteho on 1000 W.
Tällöin akusta otettava virta on n. 85 A (1000 W / 12 V).
Akku kestäisi tällöin 75 Ah / 85 A = 0,88 tuntia = 53 minuuttia.